Çanakkale’ye İngilizlerin Geliş Nedenleri

İngilizler neden Çanakkale’ye geldiler? Bu makalede, İngilizlerin Çanakkale Savaşı’na katılma nedenleri ve hedefleri inceleniyor. Çanakkale’nin stratejik önemi ve İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olan planları hakkında bilgi edinin.

İngilizler neden Çanakkale’ye geldiler? 5N1K mantığına göre İngilizlerin Çanakkale’ye gelme sebepleri nelerdi? İngilizler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı stratejik bir hareket olarak Çanakkale’ye yönelmişlerdir. Bu bölge, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’a giden en önemli geçiş noktalarından biriydi. İngilizler, Osmanlı’nın bu stratejik konumunu ele geçirerek Rusya’ya yardım etmeyi ve Almanya’nın Doğu cephesini zayıflatmayı hedeflemişlerdir. Ayrıca, Osmanlı’nın müttefikleri olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı da bir saldırı planlamışlardır. İngilizler, Çanakkale Boğazı’nın kontrolünü ele geçirerek Osmanlı’nın deniz yollarını engellemeyi amaçlamışlardır. Bu şekilde, Osmanlı’nın askeri gücünü zayıflatmayı ve stratejik konumunu sarsmayı hedeflemişlerdir.

İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatmak ve Boğazları kontrol altına almak için Çanakkale’ye geldiler.
Çanakkale Savaşı’nın stratejik önemi, İngilizlerin bu bölgeye gelmelerinin nedenlerinden biridir.
İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki olan Almanya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale’ye geldiler.
İngilizler, Çanakkale Boğazı’nı geçerek Rusya’ya yardım götürmeyi hedeflediler.
İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynaklarına ve topraklarına ulaşmak için Çanakkale’ye geldiler.
 • İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü test etmek amacıyla Çanakkale’ye geldiler.
 • Çanakkale Boğazı’nın kontrolü, İngilizlerin jeopolitik çıkarları için önemliydi.
 • İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki etkisini azaltmak için Çanakkale’ye geldiler.
 • İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz ticaretini engellemek amacıyla Çanakkale’ye geldiler.
 • Çanakkale Muharebeleri, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatma stratejisinin bir parçasıydı.

İngilizler Çanakkale’ye neden geldi?

İngilizler, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmak amacıyla Çanakkale’ye geldi. Bu dönemde İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki olan Almanya’ya karşı stratejik bir hamle yapmak istediler. Çanakkale Boğazı’nın kontrolünü ele geçirerek, Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u ele geçirmek hedefleniyordu.

Savaş Stratejisi Ham Madde İhtiyacı Rusya’ya Yardım
İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatmak ve İstanbul’u ele geçirmek için Çanakkale’ye saldırmayı planladılar. İngilizler, Türkiye’nin zengin doğal kaynaklarına erişmek ve savaş malzemeleri üretmek için Çanakkale’ye geldi. İngilizler, Rusya’ya yardım etmek ve Almanya’nın güçlenmesini engellemek amacıyla Çanakkale’ye askeri bir destek gönderdi.
Straits’e (Boğazlara) hakim olmak ve Rusya’ya yardım için Karadeniz’e ulaşmak istediler. Çanakkale, İngilizlerin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin geçiş noktasıydı. Özellikle petrol ve mineraller açısından stratejik bir öneme sahipti. İngilizler, Rusya’ya yardım etmek ve ona destek sağlamak amacıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e ulaşmak istediler.

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesinin sebepleri nelerdir?

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesinin birkaç sebebi vardır. Bunlar arasında stratejik önem, müttefiklerine yardım etme amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatma ve İstanbul’u ele geçirme isteği sayılabilir. Ayrıca, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu denizden vurarak Almanya’ya karşı avantaj sağlamak istedikleri de bilinmektedir.

 • Stratejik Konum: Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı’nın ardından Karadeniz’e açılan tek geçiş noktasıdır. Bu nedenle, İngilizler Çanakkale Boğazı’nı ele geçirerek, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u abluka altına almayı planlamışlardır.
 • Deniz Yolu Açmak: İngilizler, Çanakkale Boğazı’nı ele geçirerek, Rusya’ya yardım götürebilecekleri bir deniz yolu açmayı hedeflemişlerdir. Böylece, Rusya’ya silah ve malzeme sevkiyatını kolaylaştırarak, Rusya’nın savaşa daha etkin bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlamışlardır.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nu Zayıflatma: İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş gücünü azaltmak ve böylece Orta Doğu’da daha etkin bir şekilde sömürgecilik faaliyetlerini sürdürebilmek için Çanakkale’yi ele geçirmeyi planlamışlardır.

İngilizlerin Çanakkale Savaşı’na katılma nedenleri nelerdir?

İngilizlerin Çanakkale Savaşı’na katılma nedenleri arasında stratejik önem, müttefiklerine yardım etme amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatma ve İstanbul’u ele geçirme isteği bulunmaktadır. Ayrıca, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya’ya yardım etmesini engellemek ve Rusya’ya destek sağlamak amacıyla savaşa katıldıkları da bilinmektedir.

 1. Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olan İngiliz politikaları: İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatmayı hedefleyen bir dış politika izliyordu. Çanakkale Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmek, Osmanlı İmparatorluğu’nu denizden izole etmek ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale Savaşı’na katıldılar.
 2. İngiliz İmparatorluğu’nun çıkarları: İngiltere, Çanakkale Boğazı’nın kontrolünü ele geçirerek Hindistan ve Doğu Asya’ya olan deniz yollarını güvence altına almayı hedefliyordu. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla birlikte Orta Doğu’da etkili olma şansı elde edecekti.
 3. Almanya’ya olan karşıtlık: İngiltere, Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşarak Almanya’yı zayıflatmayı ve İngiltere’nin müttefiklerini desteklemeyi amaçladı. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu’nu denizden izole ederek Almanya’nın Doğu Cephesi’ne yardım etme olasılığını da engellemek istediler.
 4. Rusya’ya yardım etme amacı: İngiltere, Rusya’ya yardım etmek ve onunla ittifakını güçlendirmek amacıyla Çanakkale Savaşı’na katıldı. Rusya’nın Karadeniz’e çıkışını güvence altına almak ve Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatmak, Rusya’ya olan desteğini artıracaktı.
 5. Deniz gücünü gösterme isteği: İngiltere, dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olmasıyla tanınıyordu ve bu gücünü göstermek istiyordu. Çanakkale Savaşı, İngiltere’nin deniz gücünü sergileme ve dünyaya gücünü kanıtlama fırsatı sağladı.

Çanakkale’ye gelen İngilizlerin hedefi neydi?

Çanakkale’ye gelen İngilizlerin hedefi, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u ele geçirmekti. Bunun için Çanakkale Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmek ve Osmanlı İmparatorluğu’nu denizden vurarak Almanya’ya karşı avantaj sağlamak istiyorlardı. Ayrıca, Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflatmak da İngilizlerin hedefleri arasındaydı.

Çanakkale Savaşı İngilizlerin Hedefi
Gelibolu Yarımadası’ndaki Osmanlı İmparatorluğu’na ait stratejik noktaları ele geçirmek. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a denizden ulaşarak Boğazları kontrol altına almak.
Anzak Kuvvetleri ile birlikte Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmek. Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışı bırakarak Rusya’ya yardım götürme hattını kesmek.
Çanakkale Boğazı’nı kontrol altına alarak Rusya’ya yardım götüren hatları kesmek. Stratejik öneme sahip olan Çanakkale Boğazı üzerinden Osmanlı topraklarını işgal etmek.

İngilizler Çanakkale’ye nasıl geldi?

İngilizler, Çanakkale’ye denizden ve karadan gelerek savaşa katıldılar. Denizden gelen İngiliz birlikleri, gemilerle Çanakkale Boğazı’na doğru ilerledi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu topların ateşi altında kaldı. Karadan gelen İngiliz birlikleri ise Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaparak savaşa katıldı.

İngilizler Çanakkale’ye deniz yoluyla gemi ve denizaltılar kullanarak geldiler.

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi ne zaman oldu?

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi, 18 Mart 1915 tarihinde başlayan Çanakkale Savaşı ile gerçekleşti. Bu tarih, İngiliz birliklerinin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalıştığı ve Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaptığı tarih olarak bilinir.

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşti.

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesinin sonuçları nelerdir?

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi ve savaşa katılması sonucunda birçok önemli olay gerçekleşmiştir. Öncelikle, Çanakkale Savaşı tarihin en kanlı ve çetin savaşlarından biri olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun savunmasının başarılı olması, İngilizlerin Çanakkale’yi geçememesi ve savaşın sonunda Osmanlı zaferi elde etmesi, İngilizlerin planlarını bozmuştur. Bu sonuçlar, savaşın seyrini değiştirmiş ve tarihsel öneme sahip bir dönüm noktası olmuştur.

İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesinin sonuçları nelerdir?

1. Türk direnişi: İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı direnişini güçlendirmiştir. Türk askerleri, büyük bir kahramanlıkla düşmana karşı savaşmış ve zafer elde etmiştir.

2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmesi: İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yapılan büyük bir saldırıydı. Ancak Türklerin direnişi sayesinde bu saldırı başarısız oldu. Bu durum, Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da savaştaki konumu etkilenmiştir.

3. Milli bilincin güçlenmesi: İngilizlerin Çanakkale’ye gelmesi, Türk halkında milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmiştir. Bu direniş, Türk halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık arzusunu ortaya koymuştur. Bu da milli bilincin güçlenmesine ve Türk ulusunun ortak değerler etrafında birleşmesine katkı sağlamıştır.